Organisation

Vi är en statlig myndighet, placerad i Gävle, som startade den 1 juni 2018. Myndigheten leds av en generaldirektör och verksamheten är uppdelad i tre funktioner; Analys och utvärdering, Kommunikation och samverkan samt Stab.

Nader AhmadiNader Ahmadi

Vi visar vägen

Myndigheten för arbetsmiljökunskap står för ett arbetsmiljöarbete som ständigt ligger steget före och tar arbetet för en god och hälsosam arbetsmiljö in i framtiden. Vår roll är att skapa förutsättningar för både ett hållbart arbetsliv men även för ett friskt liv den dag vi väljer att sluta arbeta.

Vi sprider kunskap om vad god arbetsmiljö är och hur detta är kopplat till välmående medarbetare, produktivitet och attraktiva arbetsplatser.

Vår huvudsakliga uppgift är att vara en samordnande funktion som samlar in, sammanställer och förmedlar arbetsmiljökunskap så att den blir lätt att ta till sig och användbar i praktiken. En viktig del av vårt uppdrag är också att blicka framåt och sammanställa kunskap om framtidens arbetsliv.

Vi ska kort och gott visa vägen. En väg som är lättnavigerad och har sin grund i aktuell forskning.

Nader Ahmadi, generaldirektör

Vision

För ett friskt och hållbart arbetsliv, idag och i framtiden​.

Mission

Med kunskap främjar vi utvecklingen av ett friskt och hållbart arbetsliv.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen är rådgivande till generaldirektören i såväl strategiska som operativa frågor. Nedan ser du ledningsgruppens medlemmar.