Planering och administration

Här hittar du information om en av myndighetens funktioner, planering och administration. Funktionen är en rådgivande, planerande och samordnande stödfunktion.

Enhetens ansvarsområde omfattar verksamhetsstyrning, HR, redovisning, lokalfrågor, IT-utveckling, drift, juridiskt stöd i form av upphandlingar och avtal, reglering rörande systemförvaltning, data- och registerfrågor, diarie- och arkiv samt andra administrativa uppgifter.

Enheten för verksamhetsstöd har ansvar för att förvalta och utveckla de övergripande systemen och administrativa processerna.