Stab

Här hittar du information om en av myndighetens stab. Funktionen är en rådgivande, planerande och samordnande stödfunktion.

Stabens ansvarsområde omfattar verksamhetsstyrning, HR, redovisning, lokalfrågor, drift, juridiskt stöd i form av upphandlingar och avtal, reglering rörande systemförvaltning, data- och registerfrågor, diarie- och arkiv samt andra administrativa uppgifter.

Staben har även ansvar för att förvalta och utveckla de övergripande systemen och administrativa processerna.