Analys och utvärdering

Funktionen Analys och utvärdering omfattar såväl myndighetens egna analytiker, processledare, handläggare som de experter och projektgrupper som knyts till funktionen för avgränsade uppdrag och under viss tid.

Arbetet bedrivs främst i projektform som syftar till att förbättra kvalitet och effektivitet i arbetsmiljöarbetet. Det innefattar även att utvärdera effekterna av genomförda reformer, att göra internationella jämförelser eller att samla in och sammanställa redan befintliga kunskaper.

Omvärldsanalys ingår också i uppgifterna.