Kommunikation och samverkan

Här kan du läsa om funktionen kommunikation och samverkan.

Ett av myndighetens övergripande uppdrag är att kommunicera den senaste arbetsmiljöforskningen så att den blir användbar i det praktiska arbetslivet. Funktionen kommunikation och samverkan arbetar med att sprida resultat av kunskapsunderlag och forskning inom arbetsmiljöområdet på ett målgruppsanpassat sätt.

Funktionen har ett nära samarbete med funktionen för analys och utvärdering under genomförandet av myndighetens uppdrag för att säkerställa att insamlade kunskaper kommuniceras på ett begripligt och lättillgängligt sätt.