Ministerbesök hos myndigheten

Under tisdagen fick vi besök av jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina Brandberg (L).

Med sig hade ministern statssekreterare Martin Andreasson samt politiker och tjänstemän från Arbetsmarknadsdepartementet.

– Det känns jätteviktigt för mig att besöka verksamheten, ni är ju min myndighet. Jag vill med det här besöket få en bättre insyn i vad ni arbetar med, säger Paulina Brandberg.

Efter mingel med de anställda fick ministern en presentation om oss och en rundvandring i lokalerna. Hon tog också tillfället i akt att prata med generaldirektör Nader Ahmadi och övriga ledningen om vårt arbete sedan starten 2018 och om framtidens utmaningar.

– Jag fick en jättebra dragning av hur organisationen ser ut och det arbete myndigheten gjort, och gör just nu, säger Paulina Brandberg.

format_quote

Det jag tar med mig härifrån idag är framför allt idéer om framtidens arbetskraft, att reflektera kring skolan. Vi måste förbereda unga inför arbetslivet, det är otroligt viktiga frågor.

Paulina Brandberg (L)

– Vi är glada över att Paulina visar sitt intresse för oss genom att hälsa på i vår verksamhet. Vi fick chansen att berätta vilka vi är och har haft en bra dialog, säger generaldirektör Nader Ahmadi.

Vi berättade om våra insatser för att belysa coronapandemins konsekvenser, arbetsmiljön inom välfärdssektorn, ett tryggt arbetsliv och en arbetsmarknad utan brott och fusk. Ett ämne som också togs upp var resiliens och ett hållbart arbetsliv, med förmågan att klara av oförutsedda händelser.

– Det jag tar med mig härifrån idag är framför allt idéer om framtidens arbetskraft, att reflektera kring skolan. Vi måste förbereda unga inför arbetslivet, det är otroligt viktiga frågor, säger Paulina Brandberg.

Läs mer:

Coronapandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige

Arbetsmiljökunskap för unga