Nader Ahmadi

Vi är värdar när de nordiska länderna möts i Stockholm

Myndigheten för arbetsmiljökunskap står värd när NIVA sammanträder i Stockholm torsdag 10 november. Generaldirektör Nader Ahmadi kommer vara på plats för att representera Sverige i styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter från de fem nordiska länderna (Sverige, Danmark, Finland, Norge och Island) deltar, samt en representant från Nordiska ministerrådet deltar.

– Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sedan 2019 suttit i styrelsen för NIVA och nu är vi värdar för styrelsens höstmöte. Under nästa år kommer vi att erbjuda tre NIVA-kurser; Digitalisering, automation, AI och framtidens hållbara arbetsmiljö, Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för LGTBQI+ personer – hur man utvecklar en inkluderande och hälsosam arbetsmiljö och Ett hållbart arbetsliv för alla åldrar, såväl online som fysiskt. Dessa bygger på våra senaste kunskapssammanställningar och analyser och riktar sig till studenter på forskar- och avanceradnivå samt erfarna praktiker, säger Nader Ahmadi.

Det här är NIVA:

Niva är en aktör inom arbetsmiljöutbildning som har kurser för deltagare från hela världen. Sedan starten 1982 i Helsingfors har 13 000 experter och specialister från över 40 länder deltagit genom NIVA. Idag kommer ungefär 30 procent av deltagarna från länder utanför Norden.

Här hittar du publikationerna som ligger till grund för utbildningarna. Samtliga producerade i Myndigheten för arbetsmiljös regi:

Senior arbetskraft- en systematisk kunskapssammanställning med fokus på mental arbetsmiljö och arbetssocial miljö i Sverige

Hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Artificiell intelligens, robotisering och arbetsmiljön