Världsarbetsmiljödagen 28 april

28 april 2003 uppmärksammades Världsarbetsmiljödagen första gången. Dagen inrättades för att belysa aktuella arbetsmiljöfrågor.

Varje år har Världsarbetsmiljödagen ett speciellt tema. Årets tema är Covid 19-pandemins påverkan på arbetslivet och behovet av ett motståndskraftigt arbetsmiljöarbete för att möta nu aktuella och framtida kriser.

Vi uppmärksammar Världsarbetsmiljödagen genom att speciellt lyfta och sätta fokus på följande:

Startades av FN

FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO-kommittén började 2003 att uppmärksamma dagen för att understryka betydelsen av ett förebyggande arbetsmiljöarbete, byggt på en lång tradition av trepartssamverkan och social dialog.

Internationella arbetsorganisationen, ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. Sverige blev medlem av ILO år 1920 genom sin anslutning till Nationernas Förbund (NF).