Instagram-konto ”Arbetsmiljötipset”

Via Arbetsmiljötipset sprider vi tips och råd för hur du själv kan påverka och förändra din egen arbetsmiljö. Vi gör det via vårt nya konto på Instagram och vi gör det med glimten i ögat!

En av våra uppgifter är att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet. Vår huvudsakliga uppgift är att vara en samordnande funktion som samlar in, sammanställer och förmedlar arbetsmiljökunskap så att den blir lätt att ta till sig och användbar i praktiken.

Genom att följa ”Arbetsmiljötipset” på Instagram kommer du få:

  • Enkla tips för en bättre arbetsmiljö
  • Titta vad långt vi har kommit – historiska tillbakablickar
  • Veckans påminnelse – det du borde göra men inte gör
  • Visste du att – statistik och fakta om arbetsmiljö

Följ Arbetsmiljötipset – www.instagram.com/arbetsmiljotipset

– Vi antar att det finns en uppsjö av tips därute som kan vara till nytta och vi tar tacksamt emot dina tips för en bättre arbetsmiljö. Vår förhoppning är att du via vårt konto på Instagram ska få en ny bild av arbetsmiljö. Detta kommer vi försöka göra på ett underhållande och annorlunda sätt.

Alla inlägg tas fram av en redaktion bestående av myndighetens kommunikatörer, analytiker, HR och externa experter eller i samarbete med andra arbetsmiljöaktörer i Sverige.