play_circle_outline

Vår analytiker berättar om uppdraget Framtidens arbetsliv

Helena Jahncke, docent i arbetshälsovetenskap och analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap, berättar om uppdraget Framtidens arbetsliv.

Ett av våra regeringsuppdrag handlar om Framtidens arbetsliv. I det uppdraget ingår det dels att vi ska sammanställa nationell och internationell forskning inom området men också identifiera kunskapsluckor. Det är ett brett definierat uppdrag som skulle kunna inrymma det mesta. Därför har vi under hösten genomfört workshops med forskare från olika discipliner för att klargöra vad vi behöver göra inom ramen för det här uppdraget: vad det är viktigt för oss att fokusera på.

Vi har stämt av med arbetsmarknadens parter och gjort initiala sökningar av litteratur och det vi kan konstatera att det redan finns många aktörer, både inom EU och nationellt, som har gjort framtidsspaningar. Några av de trender som har identifierats rör bland annat digitaliseringen, automatisering och framväxten av varierande anställningsformer.

Vi har landat i att vi ska ta fram två kunskapssammanställningar:

  1. Den första handlar om att sammanställa de tydligaste gemensamma trenderna och vilka som främst berörs.
  2. Den andra handlar om förändringskompetens. Hur man inom organisationer kan hantera och dra nytta av de förändringar och nya förutsättningarna som vi står inför.

För att ta fram de två kunskapssammanställningarna har vi anlitat sju experter och de ska vara klara i början på nästa år.

En viktig del blir sedan att sprida resultaten så att de blir användbara i det praktiska arbetslivet.

Om ni vill veta mer kan ni besöka webbsidan för projektet Framtidens arbetsmiljö i Sverige.