Nytt utbildningsmaterial om arbetsmiljö för skolan

Nu kan skolungdomar i Norden få kunskap om vad som är risker i arbetsmiljön och vad som skapar en bra arbetsmiljö. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram ett utbildningsmaterial för elever mellan 13 och 16 år med inriktning på förebyggande insatser inom arbetsmiljö.

Många av dagens unga kommer att stöta på osäkra anställningsformer, tillfälliga anställningar, ökad individualisering och digitalisering av arbetsmiljön. Genom undervisningen i skolan ska eleverna bli medvetna om vad en bra arbetsmiljö är och vad som kan vara risker respektive friskfaktorer i arbetet. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samarbete med högstadieelever, högstadielärare, yrkesvägledare och arbetsmiljöforskare.

format_quote

Vi går i skolan i mer än 12 år och är aktiva på arbetsmarknaden i mer än 40 år. Det här är kunskap som framtidens arbetstagare och arbetsgivare behöver för ett långt och hållbart arbetsliv. Materialet är inriktat på förebyggande insatser inom arbetsmiljö som de kommer ha nytta av i sitt framtida arbetsliv.

Robert Ljung, processledande analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap

Materialet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott, där Myndigheten för arbetsmiljökunskap ingår som en del i sitt internationella uppdrag.

Läs mer om utbildningsmaterialet:

Arbetsmiljökunskap för unga

För media - information, kontaktuppgifter och bilderexpand_more

Sökord: Skola, utbildning, läromedel, lärarhandledning, skolmaterial, lektionsmaterial, elevmaterial, ungdomar

Kontaktpersoner

Robert Ljung, Processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap,
E-post: robert.ljung@mynak.se, telefon: 026-14 84 18

Sverre Lundqvist, Kommunikatör vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
E-post: sverre.lundqvist@mynak.se , telefon: 026-14 84 07

Sökord
skola, ungdom läromaterial, läromedel, lärarutbildning, arbetsmiljöutbildning, utbilda, elevläromedel, skolmaterial, skolläromedel, skol, högstadiet, högstadiematerial, högstadieelever, högstadium,