Stort intresse vid AFA:s frukostseminarium

Tisdagen den 28 augusti gästade generaldirektör Nader Ahmadi AFA försäkring i Stockholm för att presentera vår verksamhet.

Det var ett fullsatt frukostseminarium som mötte Nader Ahmadi denna morgon.

– Det är helt fantastiskt att det är så många här idag, det är faktiskt så att vi har väntelista till seminariet, inledde moderator Susanna Stymne Airey, chef för enheten förebygga på AFA Försäkring.

Nader inledde sin presentation med resonera kring ett antal utgångspunkter som en bakgrund till varför myndigheten kommit till innan han gick in på vår roll:

– Vi ska vara en koordinerade insats, en spindel i nätet som har koll på vad som pågår inom forskarvärlden och i praktiken. Vi  ska också knyta kontakter mellan de olika aktörerna och synliggöra vad de gör och sen på ett enkelt sätt presentera det så att det blir användbart i praktiken, förklarade Nader.

Vidare presenterade Nader vårt övergripande uppdrag och de fem konkreta och specificerade uppdrag vi fått av regeringen och av vilka några ska redovisas redan nästa år och några under 2020.

– Vi är för närvarande 11 medarbetare på myndigheten och det är först nu sedan andra halvan av augusti som vi alla är på plats. Nu i början kommer vi att knyta kontakter genom att besöka så många forskningsmiljöer som möjligt, träffa arbetsmarknadens parter, andra myndigheter och andra viktiga aktörer och att lägga en plan för hur vi ska utföra de specifika uppdrag som vi fått. Samtidigt håller vi på att bygga upp verksamheten som är helt ny. Vi behöver bygga det mesta från scratch, konstaterade Nader och avslutade med att det är mycket att göra men att det är väldigt roligt och att det är ett taggat gäng som tar sig an de många utmaningarna som myndigheten står inför.

Läs referat och se Naders presentation på AFA:s hemsida