NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH – Nordic Association of Occupational Safety and Health

NOROSH är ett nordiskt forskningsnätverk som syftar till att stärka det nordiska och internationella samarbetet inom arbetssäkerhet och arbetsmiljö. Nätverket arbetar för att öka det nordiska och internationella samarbetet för spridning av forskningskunskap. NOROSH har sitt sekretariat i Helsingfors, Finland.

Vår roll i NOROSH

Vi är medlem i styrgruppen, i vetenskapliga rådet och i forskningsprojektgruppen.