Robert är en av tio processledande anlytiker

Det här är Robert Ljung, han är en av tio processledande analytiker på myndigheten. På bilden står han utanför kontoret i Gävle där han befinner sig de flesta dagarna i veckan. Hur kan en dag se ut för Robert och vad gör egentligen en processledande analytiker? Det ska vi få svar på!

I det här bildreportaget får du följa med Robert Ljung under en dag i hans arbete som processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap.


Vad gör en processledande analytiker?

Till varje projekt som myndigheten driver tilldelas en eller flera analytiker med uppgift att leda processen och vara med hela vägen från idé eller uppdrag till slutfört projekt. Uppdragen kan komma från regeringen men myndigheten kan även starta projekt på eget initiativ. Alla projekt har på ett eller annat vis fokus på kunskap om arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete. I de flesta fall sammanställs kunskapen i en kunskapssammanställning.

Vad är en kunskapssammanställning?

I en kunskapssammanställning samlar forskare och experter in och sammanställer befintlig forskning inom ett givet ämnesområde. Artiklarna bedöms sedan utifrån relevans och kvalitet för ämnet för att sedan ingå i det slutgiltiga material som utgör grunden för kunskapssammanställningen. Arbetet håller en hög vetenskaplig nivå och i processen medverkar även flera kompetenser på myndigheten.

Utöver att processleda arbetet ingår det i Roberts roll att göra kunskapen tillgänglig för företag och arbetsgivare och se till kunskapen kommer till användning i praktiken.


Nu har visst Robert fått ett samtal, vilket han tar i telefonbåset för att inte störa andra kollegor. Kanske det är med en extern expert eller forskare som han vill kontraktera för en kommande publikation?


Kaffet piggar upp

Om det finns tillgång till kaffe på kontoret? En självklarhet. Första koppen för dagen ger Robert ny energi till att fortsätta diskutera rapporter och pågående projekt. Stämmer den överens med eventuellt regeringsuppdrag? Är den lämplig för våra produkter? Passar den målgruppen? Observera att flaskorna i bakgrunden är Blossas alkoholfria glögg som blev över efter glöggminglet häromdagen.


Viktigt med variation

Det kan vara knepigt med arbetsmiljön när man jobbar på ett kontor, därför är det viktigt att sträcka på sig och ställa sig upp ibland. Bra, Robert.

Lunch med kollegor! Tur att vårt kontor i Gävle ligger centralt att det finns mycket bra lunchutbud. Vad fint du har lagt upp maten på en tallrik idag, Robert.

Hybrid-möten en del av vardagen

Självklart är möten på plats en naturlig del i vardagen för Robert. Men en verklighet är också hybrid-möten där några får möts på plats och andra kopplar upp sig på Teams. Här diskuterar Robert med en kommunikatör samt en extern projektmedarbetare om ett ett pågående projekt som handlar om hur corona-pandemin påverkat arbetsmiljön. Projektet är ett regeringsuppdrag som är  indelat in i sex delprojekt.

Läs mer om ”Coronapandemins påverkan på arbetsmiljö”

Tur att det går att höja upp skrivbordet för att stå upp och arbeta ett tag efter många ”sittande” möten.

I arbetsuppgifterna för en processledande analytiker ingår även, där det är möjligt, att göra internationella jämförelser samt omvärldsanalyser.


Nu tar Robert på sig jackan och beger sig hemåt. Tack för idag!


Arbetsuppgifter – processledande analytiker

  • Processleda experter och projektgrupper
  • Kvalitetssäkra rapporter och annan kunskapsproduktion
  • Skriva rapporter och redovisningar
  • Skapa vetenskapliga kunskapsunderlag och fortbildningsmaterial
  • Bidra till målgruppsanpassad kommunikation
  • Samverkan med externa aktörer på nationell och internationell nivå