Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Mer om uppdraget

    Övrig information

    Typ av publikation

  • Publicerad

    22 februari, 2021