Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Mer om uppdraget