Filter

Sortering

2 träffar(sida 1 av 1)

Arbetsmiljö och suicidalt beteende

I kunskapssammanställningen har vi analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för suicidprevention kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifierat vilka riskgrupper som berörs.

Arbetsmiljö och psykisk hälsa

I kunskapssammanställningen har vi beskrivit och analyserat arbetsmiljörelaterade riskfaktorer och skyddsfaktorer för psykisk ohälsa kopplat till arbetet och arbetsplatsen, samt identifierat vilka riskgrupper som berörs.