Närbild på händer.

Utbildning av läkare verksamma inom företagshälsovård

Vi har fått i uppdrag av regeringen att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Resultat

Myndigheten har, utifrån den genomförda utredningen, valt att lyfta fram de förslag som myndigheten bäst anser kan bidra till att lösa utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården.

Utbildningssituationen för läkare inom företagshälsovården

Bakgrund

Myndigheten för arbetsmiljökunskap fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. Vi har tidigare haft uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. I det tidigare uppdraget visade myndigheten att det finns ett akut behov av utbildningar för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. Fokus i den utredningen var att kartlägga samtliga yrkeskategorier inom företagshälsovården men myndigheten föreslog även att det behövdes en utredning för att se över utbildningssituationen för företagsläkare.

Syfte

Syftet med projektet är att beskriva och analysera samhällets och organisationers behov av företagsläkares kompetens, vilka utbildningsbehov som finns samt motivera och ge rekommendationer om hur dessa behov kan tillgodoses.

Tidsplan

100%
Jan 20
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 21
Feb
  • play_arrowStart: 13 januari 2020
  • flagSlutredovisning: 22 februari 2021