Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi

Kunskapssammanställningen "Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi" tittar närmare på den forskning som finns om kopplingen mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa och välmående.

Inom det fysiska arbetsmiljöarbetet finns ett stort intresse av att förebygga och minimera risker, men det har också börjat komma mer forskning kring hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas för att vara hälsofrämjande och bidra till god hälsa och effektivitet.

Bakgrund

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med resultatet av fyra projekt inom regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Kunskapssammanställningen ”Fysisk arbetsmiljö med fokus på belastningsergonomi” är ett av fyra delprojekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget.

Syfte

Genom den forskning som finns inom området se hur den fysiska arbetsmiljön kan utformas för att vara hälsofrämjande och bidra till god hälsa och effektivitet och vad den säger om kopplingen mellan fysisk arbetsmiljö och hälsa och välmående.

Resultat

Nu finns kunskapssammanställning Fysisk arbetsmiljö för hälsa, välmående och prestation att ladda ner.

Tidsplan

100%
check

Avrapportering

2020-02-20
event

Webbinarium

2020-05-28
Jun 18
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 19
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 20
Feb
Mar
Apr
Maj
  • play_arrowStart: 1 juni 2018
  • checkAvrapportering: 20 februari 2020
  • eventWebbinarium: 28 maj 2020
  • flagAvslut: 31 maj 2020