Friska arbetsplatser belastar rätt – arbetsrelaterade belastningsbesvär

I maj anordnade vi ett kunskapswebbinarum om muskel- och skelettbesvär inför höstens EU-kampanj - Friska arbetsplatser belastar rätt. Om du inte hade möjlighet att följa det live kan du nu se det på vår youtube-kanal eller här på sidan. Presentationerna från dagen finns att ladda hem längs ner.

Länk till kanalen: www.youtube.com/channel/UCfio2qP337bNVn8Llga35dw

Belastningsbesvär är ett av de vanligaste arbetsrelaterade hälsoproblemen i världen. I Europa drabbar de miljontals arbetstagare och kostar arbetsgivarna oerhörda summor. Att aktivt arbeta förebyggande med belastnings relaterade skador bidrar till att förbättra arbetstagarnas liv, men det gynnar också företagen.

Moderator: Sten Haage, StrandbergHaage
Expertkommentator: Cecilia Berlin, Chalmers
I samarbete med: Arbetsmiljöverket, Suntarbetsliv, Prevent – Arbetsmiljö i samverkan, SKR – Sveriges Kommuner och Regioner, TCO, Saco – Sveriges akademikers centralorganisation, Svenskt Näringsliv och LO

Program del 1

00:08:15 – Statistics – The people behind the figures, which industries and individuals are most at risk? Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
00:28:48 – Ergonomics – risk assessment of hand intensive repetitive work with Mikael Forsman, Royal institute of Technology
01:03:00 – Deskercise with Sofia Bernard, Myndigheten för Arbetsmiljökunskap
01:13:00 – Presentation of the result from the Swedish Agency for Work Environment Expertise new publication ”Physical work environment for health, well-being and performance” with Cecilia Berlin och Maral Babapour, Chalmers

Program del 2

00:03:19 – Repetitivt och handintensivt arbete – Vad innebär de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket? Kersti Lorén, Arbetsmiljöverket
00:32:01 – Genomgång av olika riskbedömningsmetoder med Minke Wersäll, Arbetsmiljöverket
01:15:27 – Deskercise med Sofia Bernard, Myndigheten för Arbetsmiljökunskap
01:29:01 – Lärande exempel från dryckesbranschen. Peter Sjöbom, Arbetsmiljöverket
01:49:01 – Information om höstens riktade inspektionskampanj. Heli Aarnipuro, Arbetsmiljöverket

Presentationer i pdf: