Nytt uppdrag – vi utreder utbildningssituationen för företagsläkare

Regeringen har beslutat om regleringsbrev för 2020 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Myndigheten får i regleringsbrevet i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

– Företagshälsovården är en stor och viktig funktion inom arbetsmiljöområdet och jag är glad för att vi får förtroende att genomföra den här utredningen. Vi står inför en ohållbar och kritisk situation gällande påfyllning av företagsläkare. Idag är det en hög genomsnittsålder bland företagsläkare och nu gäller det att undersöka nya och innovativa lösningar på utbildningsfrågan, säger Nader Ahmadi, generaldirektör.


Bild: Nader Ahmadi, generaldirektör vid myndigheten för arbetsmiljökunskap.

En viktig funktion som en stor andel arbetstagare har tillgång till

Cirka 65 procent av alla anställda har i dag tillgång till företagshälsovård genom sin arbetsgivare. Möjligheten att få företagshälsovård varierar stort mellan olika branscher och storleken på företag. I den statliga och kommunala sektorn samt i storföretag har de flesta anställda tillgång till företagshälsovård. De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Deras insatser ingår som en viktig del i företagets/organisationens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. I undersökningar som gjorts av arbetsmarknadens parter är det tydligt att företag och organisationer som använder sig av företagshälsovård och andra tjänster rörande arbetsmiljö och rehabilitering upplever nytta av och positiva effekter av dessa tjänster.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap, Mynak, har tidigare haft uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården. I det tidigare uppdraget visade myndigheten att det finns ett akut behov av utbildningar för arbetsmiljöingenjörer och företagsläkare. Fokus i den utredningen var att kartlägga samtliga yrkeskategorier inom företagshälsovården men myndigheten föreslog även att det behövdes en utredning för att se över utbildningssituationen för företagsläkare. Nu har regeringen givit myndigheten i uppdrag att utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas.

Förslagen ska tas fram i samverkan med Socialstyrelsen och andra berörda aktörer.