Nya uppdrag från regeringen

Vi har fått två nya uppdrag av regeringen.

Det ena handlar om att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser med ett särskilt fokus på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Denna kunskapssammanställning ska bidra till arbetet med det andra uppdraget som vi ska genomföra i samarbete med Arbetsmiljöverket. Det handlar om att sammanställa och redovisa friskfaktorer som kan mätas och följas över tid. Uppdragen ges inom ramen för regeringens arbetsmiljöstrategi.