Myndigheten stod värd för PEROSH-konferensen 2023

PEROSH-konferensen i Stockholm innebar förutom föreläsningar och presentation av ny forskning inom arbetsmiljöområdet, även ett jubileumsfirande då organisationen firade 20 år.

Den femte upplagan av PEROSH forskningskonferens gick av stapeln 7 – 8 september i Stockholm och inleddes 6 september med en nätverksmiddag.

Runt 160 forskare och intressenter hade samlats i ABF-huset för att dela med sig och inspireras av nya forskningsrön inom arbetsmiljö. Det var ett stort intresse för årets konferens och rekordmånga forskare hade anmält sig för att delta.

Jubileumsfirande

PEROSH firade även 20 år och Nader Ahmadi, generaldirektör för Myndigheten för arbetsmiljökunskap, hälsade välkommen till jubiléet på onsdagen, följd av Paulina Brandberg (L), jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister som höll öppningstalet för jubiléet.

Louis Laurent, ordförande för den verkställande kommittén, berättade om PEROSH idag. Det europeiska nätverket samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa där 13 arbetsmiljöinstitut finns representerade.

Efter statssekreterare Martin Andreassons öppningstal stod nio huvudtalare på konferensens program. Deltagarna hade att välja på 72 presentationer om aktuell europeisk forskning. Konferensen hade tre teman;

  • arbetets organisering och arbetsmiljö
  • arbetsmiljöfrågor och nya tekniker för exponering och identifiering av faror
  • framtidsfrågor.

Framtidens arbetsplatser

Årets konferens handlade till stor del om ny teknik, AI och om framtidens arbetsplatser. Om de utmaningar som väntar och hur vår arbetsmiljö skulle kunna påverkas av den nya tekniken.

– Jag känner mig glad och nöjd med årets PEROSH-konferens och hur fantastiskt det är att vi har möjligheten att dela med oss av forskningsresultat mellan länderna. PEROSH är en källa till kunskap om vad som händer inom arbetsmiljöområdet i Europa och jag tror att många tog med sig nya tankar, idéer och inspiration från de här dagarna i Stockholm, säger Nader Ahmadi.

Vi bidrog med forskning

Även vi ifrån myndigheten deltog till konferensens innehåll. Johan Stenmark, processledande analytiker, gav en översikt över den internationella sammanställda forskningen om bland annat balans mellan arbetsliv och privatliv före och under pandemin.

  • Maria Johansson, forskare som arbetat med Myndigheten för arbetsmiljökunskap, berättade om hur företagsstorlek och arbetsorganisation spelar roll för arbetsmiljöarbete i svenskt näringsliv.

    Publikation: Betydelsen av företagsstorlek och arbetsorganisation för arbetsmiljöarbete

  • Andreas Wallo, forskare från Linköpings universitet, höll föredrag om chefers uppdrag och om hur viktiga chefer är inom kompetensförsörjning. Anders Wallo var en del av myndighetens rapport om chefers arbetsmiljö under pandemin.

    Publikation: Arbetsmiljön för chefer under coronapandemin

  • Lena Abrahamsson, Luleå universitet presenterade sin forskning om framtidens arbetsmiljö.

Överträffade förväntningar

– PEROSH jubileumsevenemang för att fira 20 år och den femte forskningskonferensen överträffade våra förväntningar. Vi hade fler presentationer om framstående forskning än tidigare och tre utmärkta vinnare av forskarpriset för unga forskare. Dessutom bidrog närvaron av tidigare PERSOH-direktörer och andra intressenter till våra institut till detta evenemangs framgång, säger Jan Michiel Meeuwsen, chef för internationella frågor inom PEROSH.