play_circle_outline

Mot framtidens arbetsliv

Ledande forskare inom arbetsmiljöområdet samlades i oktober för att diskutera vilka områden som myndigheten ska fokusera på inom uppdraget Framtidens arbetsliv.

Regeringsuppdraget syftar till att sammanställa nationell och internationell kunskap om framtidens arbetsliv men även att hitta kunskapsluckor på området.

Helena Jahncke, docent i arbetshälsovetenskap och analytiker på Myndigheten för arbetsmiljökunskap, ansvarade för workshopen i Stockholm. Målsättningen med dagen var att hitta relevanta kunskapsområden, inom temat Framtidens arbetsliv, som kan vara intressanta att gå vidare med och starta projekt inom.

Bland annat diskuterades hur klimatförändringar kan komma att påverka olika grupper i arbetslivet och deras arbetsmiljö. Ett annat perspektiv utgick från den snabba utvecklingstakten och de kompetensomställningar som kommer att vara nödvändiga, både för arbetsgivare att erbjuda men även som individ att vara förberedd på.

– Som medarbetare kommer man att behöva hitta en trygghet i och ett sätt att hantera de utmaningar det är att ständigt behöva lära om och inse att ens kompetens är färskvara och inte något som man kan förlita sig på, menar Andreas Werr, professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Nya anställningsformer kom också upp som diskussionsämne där forskarna ser att vi behöver få mer kunskap om hur detta påverkar vår arbetsmiljö.

– Vi kommer att se än mer tidsbegränsade anställningar av olika slag och det blir viktigt att se hur det hänger ihop med både hälsa, arbetsglädje och engagemang, säger Magnus Sverke, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet.

I ett nästa steg kommer projektet att vända sig till fler aktörer för att få ännu fler förslag att arbeta vidare med.

– Det finns ju många, förutom forskarna, som har värdefulla tankar att dela med sig av. I ett nästa steg kommer vi att vända oss till arbetsmarknadens parter för att lyssna in vad de tror blir viktigt ur en arbetsmiljösynpunkt i framtiden arbetsliv, säger Helena Jahncke.

Uppdraget drivs i form av ett projekt vid namn ”Framtidens arbetsliv”, som redovisas i januari 2020. Du kan följa och läsa mer om projektet Framtidens arbetsliv på dess webbsida.