”Man levde alltid i tron av att man skulle bli sjuk” – lärarnas arbetsmiljö påverkad under pandemin

Ökad arbetsbelastning, stress över att själv bli smittad och ökad isolering var faktorer som gjorde arbetsmiljön sämre för grundskollärare under coronapandemin. De som drabbades hårdast var kvinnliga och unga lärare.

Till skillnad från många länder var Sveriges grundskolor öppna under coronapandemin och undervisningen genomfördes i skolans lokaler. För att förhindra smittspridning genomfördes förändringar i arbetssätt, och för att se hur de själva upplevde sin arbetsmiljö under pandemin har Myndigheten för arbetsmiljökunskap genomfört en enkät- och intervjustudie bland lärare. 

För många lärare i grundskolan blev arbetsmiljön sämre under pandemin, både utifrån ett organisatoriskt och psykosocialt perspektiv. Upplevelser av en ökad arbetsbelastning på grund av fler och nya arbetsuppgifter, att täcka upp för frånvarande kollegor samt ombesörja att elever kunde studera hemifrån påverkade negativt. Mest påverkades kvinnliga lärare samt unga lärare.  

–  Studiens resultat visar att skolans organisation och sätt att arbeta med arbetsmiljö har ett samband med hur kraftig pandemins negativa påverkan varit. Försämringen i arbetsmiljö var relativt sett mindre på skolor där skolledningen arbetade systematiskt med att förbättra arbetsmiljön för personalen under pandemin, säger Robert Ljung, processledande analytiker vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap. 

Pandemin medförde också vissa positiva faktorer, såsom flexibilitet att själv bestämma när och var arbetet utfördes och möjlighet att få en bättre balans i yrkes- och privatlivet. Ingen av de grupper av lärare som deltog i studien rapporterar dock en förbättrad arbetsmiljö under pandemin.  

Studien finns publicerad i rapporten Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.  

Läs hela nyheten: Pandemin hade en stor påverkan på grundskolelärares arbetsmiljö

Kontakt: 

Robert Ljung, processledande analytiker Myndigheten för arbetsmiljökunskap,
robert.ljung@mynak.se, 026-14 84 18 

Sverre Lundqvist, kommunikatör Myndigheten för arbetsmiljökunskap
sverre.lundqvist@mynak.se, 026-14 84 07