En unik svensk studie

Forskning visade att transpersoner ofta har en sämre arbetsmiljö jämfört med andra anställda, till exempel att transpersoner oftare blir diskriminerade eller upplever mindre stöd från kollegor.

Det fanns dock begränsat med forskning om transpersoners arbetsmiljösituation i Sverige. Därför genomförde vi en unik studie där vi efterfrågade erfarenheter från arbetsmiljö hos transpersoner.

Både positiva och negativa upplevelser

I studien ställde vi frågor både om positiva och negativa erfarenheter av svenska arbetsmiljöer. Tanken med studien var att den ska visa både hinder och problem i arbetsmiljö men också hitta bra exempel på hur en inkluderande arbetsplats kan utvecklas.

Stort intresse för att delta i studien

Studien är en del av regeringsuppdraget där vi undersökte hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det var stort intresse för att delta i studien som riktat sig till transpersoner som är minst 18 år och har minst ett års arbetslivserfarenhet. Studien är en intervjustudie där varje intervju tog 60-120 minuter att genomföra.

Deltagandet i studien var anonymt.

Om regeringsuppdraget

I uppdrag från regeringen har vi hämtat in och sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Ett särskilt fokus var på transpersoners arbetsmiljö. Den här studien ligger som en bilaga i kunskapssammanställningen.