Via Berlin till tjänsten som processledande analytiker

Bara fem minuter från hemmet ligger Mälarens nordligaste fjärd, Ekoln, det är också dit Johan Stenmark beger sig för att koppla av. Med en bakgrund som verksamhetsutvecklare och utbildning inom sociotekniska system är Johan ny i sin roll som processledande analytiker hos oss.

Precis som den kollegan Monica Kaltenbrunner påbörjade Johan sin tjänst under pandemin och som övriga på myndigheten distansarbetar han från hemmet. Johan är född och uppvuxen i Uppsala och efter gästspel både i Berlin och i Söderhamn återvände han tillsammans med fru och två barn till hemorten.

– Tiden i Berlin var omväxlande och jag var till större delen hemma med barnen eftersom min fru arbetade, men jag slutförde mina studier på distans och studerade tyska. I Söderhamn arbetade jag med verksamhetsutveckling och jag har även arbetat åt Energimyndigheten med utvärdering av styrmedel, säger Johan Stenmark.

I sin utbildning har han studerat sociotekniska system och hållbar utveckling utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. På den begränsade tid som finns för egna fritidsintressen vandrar han gärna i bergen och kan även ta fram gitarren.

Första uppdraget på skrivbordet

För en analytiker ligger fokus ofta på analys av data, hur den kan tolkas och vad den kan säga, eller inte säga. Det kan också handla om att analysera tillvägagångssätt för att få svar på en viss fråga, eller hur något bör utformas för att på bästa sätt fungera utifrån dess tilltänkta användningsområde.

Första uppdraget som Johan tar sig an i rollen som analytiker är utformningen av en enkätstudie kring arbetsmiljö samt ett samarbetsprojekt med Arbetsmiljöverket, Försäkringskassan och Folkhälsomyndigheten kring att identifiera och mäta friskfaktorer på organisatorisk nivå.

Portättbild man
Johan Stenmark, processledande analytiker.

– Jag tycker att det är roligt att vända och vrida på olika typer av perspektiv och resonemang och jag har en fallenhet för det analytiska tänkandet. Jag blir engagerade inför problemlösning och av uppgifter med komplex karaktär, det innebär också att arbetet inte blir uttråkande, säger Johan Stenmark.

Varför är det viktigt att må bra på jobbet?

Myndigheten för arbetsmiljökunskap analyserar och utvärdera hur arbetsmiljöarbete är tänkt att bedrivas och om rätt ramverk finns på plats för detta. Att rätt information tillgängliggörs till rätt aktör är också något som är av stor viktigt och som myndigheten jobbar med.

– Från ett samhällsperspektiv är det viktigt att människor mår bra på sina jobb då dåligt mående på jobbet i förlängningen kan kopplas samman med höga kostnader för samhället genom sjukfrånvaro och lägre produktivitet. För den enskilda individen är det naturligtvis viktigt att må bra även på jobbet då arbetslivet för de flesta människor utgör en väsentlig del av livet, avslutar Johan Stenmark.