Vi är utsedda till Sveriges kontakt i EU-Osha

Vårt internationella arbetsmiljöarbete stärks ytterligare i och med att vi är utsedda av regeringen att vara Sveriges kontaktpunkt, Focal Point, i EU-Osha. EU-Osha är EU:s arbetsmiljökontor och arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

I rollen som kontaktpunkt samverkar vi med arbetsmarknadens parter och andra aktörer i Sverige , i syfte att bidra till genomförandet och implementeringen av EU-Oshas arbete. EU-Osha arbetar med kampanjer, att ta fram praktiska verktyg för bland annat riskbedömningar, samverkan och forskning om arbetsmiljöfrågor. Verksamheten arbetar med att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser i hela EU.

– Det är ett stort och viktigt uppdrag att bli utsedd till Sveriges kontakt i EU-Osha. Kampanjen som startar 2020 har fokus på skador som uppstår i samband med belastning. Det är väldigt många europeiska arbetstagare som är drabbade av belastningsbesvär och att få var en del i förbättra för människor på arbetet känns angeläget och meningsfullt, säger Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör.

Kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”

Under åren 2020-2022 kommer vi bland annat att arbeta med kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som drivs av EU-Osha. För myndighetens del innebär arbetet att vi samordnar europeiska kampanjer i Sverige och arrangerar olika typer av event tillsammans med andra aktörer som ingår i nätverket, både nationellt och i övriga Europa.

Kampanjen 2020-2022 är inriktad på förebyggande av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär. Muskel- och skelettbesvär kvarstår som en av de vanligaste typerna av arbetsrelaterade hälsoproblem i Europa. Kampanjen strävar efter att sprida högkvalitativ information om ämnet, uppmuntra till en helhetsstrategi för att hantera problemet och erbjuda praktiska verktyg och lösningar som kan vara till hjälp på arbetsplatsnivå.

Mer information:
EU-Osha, EU:s arbetsmiljökontor

Ansvariga:
Anna Mannikoff,  ställföreträdande generaldirektör
Pernilla Bjärne, kommunikatör