Var med och skapa en inkluderande arbetsplats!

Vill ni skapa en mer inkluderande arbetsplats för hbtqi-personer inom er arbetsorganisation? Vi söker deltagare till en pilottest av ett stödmaterial som syftar till att stödja chefer, arbetsgrupper, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda i utvecklingen av en inkluderande arbetsplats.

I ett tidigare regeringsuppdrag har Myndigheten för Arbetsmiljökunskap sammanställt kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Utifrån den kunskapssammanställningen identifierades ett behov av att ta fram ett riktat och anpassat stödmaterial för chefer, HR, arbetsgrupper, skyddsombud och andra förtroendevalda på arbetsplatser.

Författare och forskare som arbetar med stödmterialet Sara Andersson, postdoktor, Stockholms universitet och Andrea Eriksson, docent, avdelningen för ergonomi, KTH.

Syfte

Syftet med den forskningsbaserade guiden är att sprida kunskap och tillhandahålla verktyg för att arbeta med utveckling av en inkluderande arbetsplats. Kunskapen ska anpassas för att kommuniceras till yrkesgrupper som HR, chefer och skyddsombud men även till arbetsgrupper som vill skapa ett mer inkluderande arbetsklimat.

Vad innebär det att vara med?

Forskare som har utvecklat guiden kommer att leda ett utbildningstillfälle i workshopform där deltagarna arbetar med innehållet i guiden. Deltagarna ger också forskarna synpunkter på innehållet i guiden och de synpunkterna kommer tas hänsyn till när guiden slutförs. Beräknad tid för workshopen är fyra timmar inklusive lunch som deltagarna kommer att bjudas på.

Vilka kan delta i pilottesten?

Vi söker arbetsgrupper eller grupper med chefer, HR, skyddsombud och andra förtroendevalda. Grupperna som deltar i pilottesten utformas i dialog med er och vi önskar en så bred representation som möjligt av olika nyckelaktörer och typer av arbetsplatser som deltar i pilottesten.

Tidplan

  • Inbjudan till att medverka i pilottest 1 november
  • Påminnelse om att medverka i mitten av november
  • Genomförande av pilottester januari – februari 2024

Anmälan

Kontakta Andrea Eriksson på andrea4@kth.se eller telefon 076-255 94 23 så snart som möjligt du eller representanter från din organisation är intresserade av att delta och vill veta mer om innehåll, möjligheter och förutsättningar.

Ansvariga forskare som leder pilotgrupperna:
Andrea Eriksson, docent, avdelningen för ergonomi, KTH
Sara Andersson, postdoktor, Stockholms universitet

Mer information

Inkluderande arbetsplatser för hbtqi-personer – en forskningsbaserad guide
Hbtq-personers sociala och organisatoriska arbetsmiljö – kunskapssammanställning