1 träffar(sida 1 av 1)

Konferens om EU:s gemensamma arbete mot rasism

Första halvåret 2023 har Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd, vilket bland annat innebär att ansvara för planering och genomförande av hundratals möten, seminarier och konferenser med medlemsstaterna. Inom ramen för ordförandeskapet arrangerades den 16–17 februari en konferens om EU:s arbete mot rasism.