2 träffar(sida 1 av 1)
Man och kvinna tittar på skärm.

Nytt bland våra publikationer – fyra praktiska vägledningar

I samarbete med Karolinska Institutet har myndigheten tagit fram kortfattade vägledningar med praktiska råd om hur organisationer kan arbeta förebyggande och med åtgärder inom fyra områden - främja hälsosamma levnadsvanor, förebygga och hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen, förebygga och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen och förebygga och hantera ryggbesvär hos medarbetare.