2 träffar(sida 1 av 1)
  • Statusuppdatering

Vi startar om arbetet med en av våra utvärderingar

I slutet av juni 2021 startade vi ett projekt för att följa upp och utvärdera effekter av införande av sanktionsavgifter istället för böter i samband med arbetsmiljö- och arbetstidsregler.