Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg – psykisk ohälsa

Med det arbetshälsoekonomiska verktyget kan du undersöka och argumentera för det ekonomiska värdet i att förebygga och åtgärda arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Om verktyget

Verktyget kan användas av såväl arbetsgivare (organisationsledning, chefer, HR, arbetsmiljöutvecklare, skyddsombud med flera) som företagshälsan eller andra aktörer som utför liknande tjänster. Med hjälp av verktyget kan du räkna på, och argumentera sakligt för, åtgärder mot psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Det arbetshälsoekonomiska verktyget är utvecklat utifrån forskning inom arbetsmiljö och ekonomi och strukturerat enligt de tre ekonomiska frågeställningarna som arbetsgivare har när det fattar beslut om arbetsmiljö- och hälsoinsatser: kostnaden för ohälsan, ohälsans påverkan på ekonomin samt om insatserna är kostnadseffektiva.

Verktyget är är ett komplement till Riktlinjer för psykisk ohälsa på arbetsplatsen.