Filter

5 träffar(sida 1 av 1)

Upphandling och genomförande av evidensbaserade hälsoundersökningar

Denna vägledning riktar sig till dig som köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Syftet med vägledningen är att beskriva vad du som arbetsgivare bör tänka på vid genomförande och upphandling av hälsoundersökningar på arbetsplatsen för att insatsen ska ge maximal effekt för både individen och verksamheten. 

 • Publicerad2020/09/16
 • |
 • Typ av publikation
  • Vägledning
 • |
 • Kategorier

Förebygg och åtgärda ryggbesvär

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga ryggbesvär hos medarbetare samt vad man gör om medarbetare drabbas av ryggbesvär till följd av arbetet.

 • Publicerad2020/05/28
 • |
 • Typ av publikation
  • Vägledning
 • |
 • Kategorier

Förebygg och hantera psykisk ohälsa

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa och hur man ska agera när medarbetare drabbas av psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Förebygg och hantera alkoholproblem på arbetsplatsen

Denna kortfattade vägledning ger praktiska råd om hur en organisation kan arbeta förebyggande med alkoholfrågor på en arbetsplats samt vad man gör om en medarbetare drabbas av alkoholproblem.

 • Publicerad2020/05/28
 • |
 • Typ av publikation
  • Vägledning
 • |
 • Kategorier