Upphandling och genomförande av evidensbaserade hälsoundersökningar

Denna vägledning riktar sig till dig som köper arbetsmiljö- och hälsotjänster. Syftet med vägledningen är att beskriva vad du som arbetsgivare bör tänka på vid genomförande och upphandling av hälsoundersökningar på arbetsplatsen för att insatsen ska ge maximal effekt för både individen och verksamheten. 

Om framtagningen av denna vägledning

Denna vägledning har sammanställts på uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap. Forskare vid Karolinska Institutet, Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för Miljömedicin har samordnat arbetet genom en uppdragsgrupp och arbetsgivarrepresentanter har via en följegrupp deltagit i planering, utformning och granskning av vägledningen. Slutligen har vägledningen granskats av företrädare för parterna. Medverkande vid framtagandet av denna vägledning framgår enligt nedan.

Deltagare i uppdragsgruppen

  • Irene Jensen, Professor, Karolinska Institutet
  • Lydia Kwak, Docent och lektor i hälsofrämjande arbete, Karolinska Institutet
  • Sofie Jonsson, Projektsamordnare, Karolinska Institutet
  • Johan Rudborg, Hälsostrateg och hälsoekonom, ibalans mj hb
  • Charlotte Wåhlin, Docent och ergonom/leg Fysioterapeut, Arbets- och miljömedicin, Region Östergötland, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings universitet samt Karolinska Institutet
  • Ulric Hermansson, Lektor, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Deltagare i följegruppen

  • Claes Ola Andersson, HR-Controller, Karolinska Institutet
  • Annika Grönberg, Avdelningschef, NCC Building Sweden, Solna
  • Charlotte Rosén, Personalstrateg, Mora kommun
  • Lisa Vik, HR-manager, Tenant & Partner Stockholm

Mer om hälsoundersökningar

Övrigt