Psykiatrisköterskan från Hälsingland som disputerat inom arbetshälsovetenskap

Från sitt hem i Edsbyn ser Monica Kaltenbrunner det vackra Gårdtjärnsberget och som friluftsmänniska spenderar hon gärna tid på berget tillsammans med sina två barn. Efter en lyckosam rekrytering är nu Monica en av tre nyanställda analytiker vid myndigheten.

Mitt under pågående pandemi påbörjade hon tjänsten som processledande analytiker och introduktionen blev minst sagt lite annorlunda. Hela myndigheten arbetar sedan utbrottet av corona-pandemin utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Det är lite speciellt, som tur var hann jag träffa alla kollegor innan vi började arbeta på distans. Vi har digitala möten dagligen och för mig är de mycket värdefulla. Mötena gör det möjligt för att få en bild av vad andra arbetar med och jag har möjlighet att vara nyfiken och ställa frågor. Pandemin medför att vi tvingas använda kommunikationsvägar som kanske inte använts så mycket tidigare, men det visar sig ju fungera bra, säger Monica.

Arbetet som analytiker är varierande och arbetsuppgifter består bland annat av att tolka regeringsuppdrag, arbeta med av myndigheten initierade projekt, formulera frågeställningar och anlita externa forskare och experter för tidsbegränsade uppdrag för framtagande av kunskapssammanställningar inom arbetsmiljöområdet. Samverkan med externa aktörer på nationell och internationell nivå är en stor del av arbetet med syfte att ta fram forskningsbaserad kunskap om arbetsmiljö. Hittills har Monica hunnit med avtalsskrivning, planering av projekt och diskuterat upplägg med experter som arbeta på uppdrag av myndigheten.

Närbild på kvinna.
Monica Kaltenbrunner är en av tre nyanställda analytiker.

– Det som kändes lockade med arbetet var att få arbeta nära kunniga forskare och få fördjupade kunskaper inom arbetsmiljöområdet. Jag har alltid dragits till arbetsmiljöfrågor och nu har jag fått förmånen att arbeta nära frågorna, fortsätter Monica.

Första uppdraget på skrivbordet

Ett av de första projekten som Monica fått på sitt bord är att leda arbetet med att ta fram förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. Tillsammans med de tre experterna Bernt Nilsson, Bengt Järvholm och Mats Hagberg som har fått i uppdrag att skriva rapporten kommer hon att genomföra regeringsuppdraget som redovisas under 2020. Myndigheten arbetar även med att ta fram nya riktlinjer inom företagshälsovården och hon kommer att vara en del i det arbetet.

Disputerat inom arbetshälsovetenskap

Monica kommer från Hälsingland, är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom psykiatri och medicine doktor inom arbetshälsovetenskap. Som tidigare nämnt är hon gärna ute i naturen för att vandra, cykla eller jogga.

Varför är det viktigt att må bra på jobbet?

Att må bra på jobbet är viktigt eftersom de allra flesta vistas många timmar på jobbet och därmed har jobbet en stor betydelse för oss. Arbetslivet pågår ju också under många år och därför behöver man ha ett långsiktigt perspektiv på hälsa och välbefinnande på jobbet.

– Jag tycker det känns bra och viktigt att myndigheten har fokus på att sprida den kunskap som vi genererar och att den ska finnas tillgänglig för dem som berörs av den – intresseorganisationer, arbetslivet och andra intresserade. Jag tycker om tanken att vi satsar på att sprida kunskapen och inte bara producera skrivbordsprodukter, avslutar Monica.