Närbild på händer.

Uppdatering av riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen utarbetades och publicerades första gången 2016 och finns idag att ladda ner bland myndighetens publikationer. Ett arbete med att se över och uppdatera dessa riktlinjer har påbörjats.

Bakgrund

Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen ingår i myndighetens serie riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Våra riktlinjer är i huvudsak utformade för medarbetare inom företagshälsovården eller andra aktörer med liknande kompetens. Flera av riktlinjerna, eller vissa delar av riktlinjerna kan också vara särskilt användbara för arbetsgivare, såsom chefer, HR, skyddsombud, och fackliga ombud och personer som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor och olika typer av specialister.  

Mål och syfte

Projektets mål är en uppdaterad version av publikationen ”Riktlinjer vid alkoholproblem på arbetsplatsen”. Detta innebär att tillkommande forskning sedan riktlinjerna från 2016, liksom nya evidensbaserade fakta och metodik inom det aktuella området ska gås igenom och det som är relevant ska integreras i de befintliga riktlinjerna genom omskrivning, omstrukturering och komplettering.  

Effektmål

Med aktuella riktlinjer för evidensbaserad praktik ges företagshälsovården och aktörer med liknande kompetens och tjänsteutbud konkret vägledning och stöd baserad på aktuella forskning och senaste rön. På så sätt kan företagshälsovårdens kunnande och praktiska arbete vara till stöd för arbetsgivares förebyggande och åtgärdande arbete när det gäller alkoholfrågor och alkoholproblem, både på organisations- och individnivå. 

Detta projekt är av typ:

Tidslinje

100%
  • play_arrowStart: 9 maj 2022
  • flagMål: 15 april 2023