Uppdatering av riktlinjer om hälsoundersökningar

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen” utarbetades och publicerades första gången 2015 och finns idag att ladda ner bland myndighetens publikationer. Ett arbete med att se över och uppdatera dessa riktlinjer har påbörjats. En ny version av publikationen publiceras under slutet av 2023.

Bakgrund

Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen ingår i myndighetens serie riktlinjer för evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Våra riktlinjer är i huvudsak utformade för medarbetare inom företagshälsovården eller andra aktörer med liknande kompetens. Flera av riktlinjerna, eller vissa delar av riktlinjerna kan också vara särskilt användbara för arbetsgivare, såsom chefer, HR, skyddsombud, och fackliga ombud och personer som arbetar med utvecklings- och arbetsmiljöfrågor och olika typer av specialister.  

Det är nu dags för en uppdatering och en översyn av behovet av uppdatering och komplettering genomfördes under hösten 2021.  

Till publikationen Riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen

Syfte och mål

Ny forskning och evidensbaserade fakta och praktik ska identifieras och värderas varpå riktlinjerna anpassas och justeras för att vara aktuella utifrån befintlig kunskap på området. I avsnittet som handlar om hälsofrämjande arbete finns bland annat en del nytt som ska integreras, exempelvis rörande fysisk aktivitet och stillasittande. Andra områden som kan komma att ingå, beroende på evidens, är arbetsförhållanden och levnadsvanor vid distansarbete samt kost och matvanor utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

Effektmål

Med aktuella riktlinjer för evidensbaserad praktik ges företagshälsovården och aktörer med liknande kompetens och tjänsteutbud konkret vägledning och stöd baserad på aktuella forskning och senaste rön. På så sätt kan genomförande av hälsoundersökningar genomföras på ett sådant sätt att det ger önskad effekt, det vill säga som ett bra stöd i organisationens hälsofrämjande arbete, såväl på organisations- som individnivå. 

Tidsplan

90%

Pågående

2022-02-15 - 2023-01-31

Lansering

2023-02-01 - 2024-08-31
Feb 22
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
  • play_arrowStart: 15 februari 2022
  • flagAvslut: 31 oktober 2024