Organisatoriska och psykosociala arbetsmiljö på den svenska arbetsmarknaden innan och under covid-19-pandemin

En fördjupande och longitudinell analys av arbetsmiljöns utveckling under en längre tidsperiod innan och under covid-19-pandemin (2014–2022).

Syfte

Syftet med studien är att undersöka om det skett förändringar i form av statistiskt säkerställda trendbrott i de rapporterade nivåerna av olika arbetsmiljöfaktorer under den tidiga (2020) och/eller senare fasen (2022) av covid-19-pandemin, jämfört med utvecklingen (trenden) av de rapporterade nivåerna av arbetsmiljöfaktorerna under åren innan pandemin.

Syftet är vidare att undersöka om utvecklingen inom dessa arbetsmiljöområden ser olika ut bland olika grupper, utifrån bakgrundsfaktorer såsom kön, ålder, utbildningsnivå, socioekonomisk status samt yrkesgrupp, inklusive yrken med potential för distansarbete.

Metod

Analyserna i studien grundar sig på data från den Svenska Longitudinella studien Om Sociala förhållanden, arbetsliv och Hälsa (SLOSH) under perioden 2014–2022. I SLOSH följs ett stort urval av initialt arbetande män och kvinnor ur Sveriges arbetsbefolkning med frågeformulär vartannat år.

Tidsplan

95%
Jun 22
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 23
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
  • play_arrowStart: 30 juni 2022
  • flagAvslut: 30 augusti 2024