Organisering av arbetet

Kunskapssammanställningen "Organisering av arbetet/organisationsmodeller" handlar om hur organisationsstruktur kan ge olika förutsättningar för medarbetares hälsa och arbetsplatsens effektivitet.

 

Beroende på organisationsstruktur ges olika förutsättningar för medarbetares arbetsmiljö och hälsa, och för arbetsplatsens effektivitet. Det som berör den organisatoriska arbetsmiljön handlar till exempel om vilka medarbetare som ska göra vilka arbetsuppgifter och vem som styr över olika frågor eller områden.

Bakgrund

Att arbetsplatserna blir bra på att förstärka det som gör att vi trivs och mår bra på jobbet är målsättningen med resultatet av fyra projekt inom regeringsuppdraget ”Friska och välmående arbetsplatser”. Kunskapssammanställningen ”Organisering av arbetet/organisationsmodeller” är ett av fyra projekt som ligger till grund för genomförande av uppdraget.

Syfte

Syftet med kunskapssammanställningen är att kartlägga hur valet av organisationsstruktur kan ge olika förutsättningar för medarbetares hälsa och arbetsplatsens effektivitet. I projektet ingår även att studera den forskning som gjorts inom detta område för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till god arbetsmiljö, hälsa och hög effektivitet på arbetsplatsen.

Resultat

Nu finns kunskapssammanställning Organisering av arbete och dess betydelse för hälsa och välbefinnande att ladda ner.

Tidsplan

100%
  • play_arrowStart: 1 juni 2018
  • checkAvrapportering: 20 februari 2020
  • flagAvslut: 31 maj 2020