Distansarbete och jämställdhet

I december 2023 fick Myndigheten för arbetsmiljökunskap i uppdrag att redovisa hur ett ökat distansarbete efter covid-19-pandemin påverkar jämställdheten mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden.

Tidsplan

46%

articleSlutredovisning till regeringen

2025-02-22
Dec 23
Jan 24
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Jan 25
Feb
Mar
  • play_arrowStart: 21 december 2023
  • articleSlutredovisning till regeringen: 22 februari 2025
  • flagAvslut: 30 mars 2025