1 träffar(sida 1 av 1)

Arbetsmiljökunskap i grund- och gymnasieskolan

Vi har startat ett pilotprojekt i syfte att undersöka arbetsmiljömedvetenhet samt behov av och möjliga vägar för att få in arbetsmiljökunskap i såväl grund- som gymnasieskolan.

  • Avslutades 30 april 2022
  • |
  • Detta projekt är av typ: