Utbildning för ungdomar ska förbättra framtidens arbetsmiljö

Nu kan skolungdomar i Norden få kunskap om vad som är risker i arbetsmiljön och vad som skapar en bra arbetsmiljö. Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tagit fram ett utbildningsmaterial för elever mellan 13 och 16 år med inriktning på förebyggande insatser inom arbetsmiljö.

Många av dagens unga kommer att stöta på osäkra anställningsformer, tillfälliga anställningar, ökad individualisering och digitalisering av arbetsmiljön. Genom undervisningen i skolan ska eleverna bli medvetna om vad en bra arbetsmiljö är och vad som kan vara risker respektive friskfaktorer i arbetet. Utbildningsmaterialet har tagits fram i samarbete med högstadieelever, högstadielärare, yrkesvägledare och arbetsmiljöforskare.

–  Vi går i skolan i mer än 12 år och är aktiva på arbetsmarknaden i mer än 40 år. Det här är kunskap som framtidens arbetstagare och arbetsgivare behöver för ett långt och hållbart arbetsliv. Materialet är inriktat på förebyggande insatser inom arbetsmiljö som de kommer ha nytta av i sitt framtida arbetsliv, säger Robert Ljung, processledande analytiker.

Materialet är finansierat av Nordiska ministerrådets arbetsmiljöutskott, där Myndigheten för arbetsmiljökunskap ingår som en del i sitt internationella uppdrag.

Läs mer: https://mynak.se/utbildning-for-ungdomar-ska-forbattra-framtidens-arbetsmiljo/

Kontakt: Robert Ljung, processledande analytiker Myndigheten för arbetsmiljökunskap robert.ljung@mynak.se, 073- 061 89 50

Sverre Lundqvist, kommunikatör Myndigheten för arbetsmiljökunskap  sverre.lundqvist@mynak.se, 073- 060 65 06