Pressinbjudan: Myndigheten för arbetsmiljökunskap invigs på Gävle Slott den 15 augusti

Onsdagen den 15 augusti invigs Myndigheten för arbetsmiljökunskap på Gävle slott. Myndigheten, som startade sin verksamhet den 1 juni i år, är ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljöfrågor.

Invigningsdagen inleds med två föreläsningar på aktuella ämnen inom arbetsmiljöområdet följt av en invigningsceremoni med arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, Gävleborgs landshövding Per Bill och generaldirektör Nader Ahmadi.

Media inbjuds att närvara vid invigningsceremonin onsdagen den 15 augusti.

Hålltider:

  • 14.45-15.15 Gävleborgs landshövding Per Bill, arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och generaldirektör Nader Ahmadi är tillgängliga för intervjuer.
  • 15.15-16.00 Invigningsceremoni.

Invigningen äger rum på Gävle Slott, Södra Kansligatan 2 i Gävle. Ingång via slottets huvudentré.

Föranmälan ska göras till kommunikatör Liv Nilsson senast den 14 augusti.

Kontakt: liv.nilsson@mynak.se

Välkommen!

_______________________________________

Om Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Myndighetens övergripande uppgift är att på en nationell nivå samla in, sammanställa och omvärldsbevaka kunskap inom arbetsmiljöområdet och att tillgängliggöra denna kunskap så att den är lätt att ta till sig och blir ett stöd för det praktiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna. Den nya myndigheten kommer att byggas upp successivt och beräknas vara fullt utbyggd år 2020. Myndigheten har för närvarande 11 medarbetare och Generaldirektör för den nya myndigheten är Nader Ahmadi. Nader är professor i sociologi och kommer närmast ifrån en roll som prorektor och ställföreträdande myndighetschef för Högskolan i Gävle. Nader har tidigare haft uppdrag för bland annat Regeringskansliet, Sida, Unicef och Världsbanken.