Behandling av personuppgifter för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått möjlighet att yttra sig över betänkandet Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (SOU 2018:52)

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har granskat utredningens förslag med utgångspunkt i hur de bedöms påverka arbetsmiljöområdet. Myndigheten har med denna utgångspunkt inga synpunkter på förslagen.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Nader Ahmadi. Gunilla Alsén har varit föredragande.

Gävle, den 27 december 2018
Nader Ahmadi, generaldirektör