Instruktion och regleringsbrev

Vår ambition är att bidra till att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom vår roll som ett nationellt kunskapscentrum för frågor som rör arbetsmiljö. Här kan du läsa våra instruktioner och regleringsbrev från regeringen.

Det är riksdagen och regeringen som bestämmer inriktning och ändamål för vår verksamhet. Regeringens instruktioner till oss anges i en särskild förordning (2018:254) samt i ett årligt regleringsbrev med krav på vad vi ska genomföra under ett budgetår.

Instruktion till myndigheten

Uppdrag

Regleringsbrev