Instruktion och regleringsbrev

Vår ambition är att bidra till att skapa förutsättningar för ett friskt, glädjefyllt och hållbart arbetsliv genom vår roll som ett nationellt kunskapscentrum för frågor som rör om arbetsmiljö. Här kan du läsa våra instruktioner och regleringsbrev från regeringen.

Det är riksdagen och regeringen som bestämmer inriktning och ändamål för vår verksamhet. Regeringens instruktioner till oss anges i en särskild förordning (2018:254) samt i ett årligt regleringsbrev med krav på vad vi ska genomföra under ett budgetår.

Instruktion till myndigheten

attach_fileInstruktion på riksdagens webbplats

Regleringsbrev

attach_fileRegleringsbrev för 2021 på Ekonomistyrningsverkets webbplats attach_fileRegleringsbrev för 2020 på Ekonomistyrningsverkets webbplats attach_fileRegleringsbrev för 2019 på Ekonomistyrningsverkets webbplats attach_fileRegleringsbrev för 2018 på Ekonomistyrningsverkets webbplats