Vi har en ny leverantör för att genomföra kartläggningen av den interna arbetsmiljön

Under juni månad presenterade företaget Previa en tidplan och offert för uppdraget att genomföra en kartläggning av den organisatorisk och psykosociala arbetsmiljön. Av olika anledningar avbröts den processen i början av september.

Genom Kammarkollegiet (funktion för upphandling åt statsförvaltning) gick vi ut med avrop gällande nya leverantör för att genomföra kartläggningen. Fem företag svarade på vår förfrågan och den 20 september tilldelades företaget Sonder AB uppdraget.

– Vi ser fram mot att kunna genomföra den kartläggning vi planerat, på ett sätt som medarbetare och myndigheten kan känna sig trygga med. Trots den avbrutna processen med Previa är vi tacksamma för att den tidplan som vi hade ambition att följa i det första läget kommer att hålla med den nya leverantören, säger Anna Mannikoff ställföreträdande generaldirektör på myndigheten.

Vecka 39 kommer företaget Sonder att påbörja kartläggningen av den organisatorisk och psykosociala arbetsmiljön. Utifrån kartläggningen formuleras sedan rekommendationer om åtgärder för myndighetens systematiska arbetsmiljöarbete. Särskilt ska frågor om arbetsbelastning, bemötande och delaktighet belysas.

Läs mer – Arbetsmiljö, vårt uppdrag och framtiden