Ny lag ger nya förutsättningar

Riksdagen har röstat genom en ny lag som ger myndigheten för arbetsmiljökunskap möjlighet att behandla personuppgifter.
Den nya lagen innebär att myndigheten får förutsättning att bedriva "egen" forskning och utvärdering.

Lagrådsremissen innehåller förslag till en ny lag som ska komplettera EU:s dataskyddsförordning när personuppgifter behandlas vid myndigheten för arbetsmiljökunskap. Lagen föreslås omfatta behandling av personuppgifter i den del av myndighetens verksamhet som avser kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning, utvärdering och analys. I denna verksamhet föreslås myndigheten få ha samlingar av personuppgifter. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Anna Mannikoff
Bild: Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör

– Det känns tillfredsställande att den nya lagen är på gång. Vi behöver det här stödet i lagrummet för att på ett effektivt sätt utföra vårt uppdrag samtidigt som enskildas personliga integritet värnas. Detta gäller särskilt vårt uppdrag att utvärdera och analysera effekter av genomförda statliga reformer inom arbetsmiljöområdet, säger Anna Mannikoff, ställföreträdande generaldirektör.