Lyssna på podcast om arbetsmiljön i grundskolan under coronapandemin

Skolarbetet fortsatte som vanligt, trots att ett nytt virus härjade i samhället. Hur påverkades egentligen grundskolans arbetsmiljö under coronapandemin? Lyssna på en diskussion kring resultaten från vår rapport Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.

I det trettiofemte avsnittet av Prevents podcast Jobbfika medverkar Anders Fredriksson, författaren till vår rapport Arbetsmiljön i grundskolan under coronapandemin och berättar om resultaten från enkät- och intervjustudien som genomfördes inom regeringsuppdraget att kartlägga pandemins konsekvenser för arbetsmiljön i Sverige.

Lyssna på podcasten

Lyssna på podcasstavsnittet av Jobbfika – Så klarade skolan pandemin på Prevents webbplats.

Läs rapporten i sin helhet

Till rapporten Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.