Vår medverkan i det internationella arbetsmiljöarbetet

En viktig del av vårt uppdrag är att aktivt delta i det internationella arbetsmiljöarbetet och att följa utvecklingen om arbetsmiljö inom EU. För att öka kunskapen om dessa frågor deltar myndigheten i ett flertal internationella nätverk och sammanhang.

Under åren 2020-2022 kommer vi bland annat att arbeta med kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt” som drivs av EU-Osha. För myndighetens del innebär arbetet att vi samordnar europeiska kampanjer i Sverige och arrangerar olika typer av event tillsammans med andra aktörer som ingår i nätverket, både nationellt och i övriga Europa.

– Jag är stolt över det arbete vi gör på den internationella arenan. Det är viktigt att dela med sig av och få ta del av arbetsmiljöarbetet från andra aktörer. Extra roligt är att vi nu fått en plats i PEROSH, det europeiska forskningsnätverket. I nätverket finns flera starka institutioner som bedriver kvalificerad forskning. Vi är antagna på prov och jag hoppas att vi kan bevisa att vi är värda vår plats i nätverket, säger Nader Ahmadi, generaldirektör.

Exempel på internationell samverkan

PEROSH är ett europeiskt nätverket som samordnar forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetssäkerhet och hälsa. Tretton arbetsmiljöinstitut finns representerade i PEROSH och för närvarande deltar medlemmar inom nätverket i tio gemensamma forskningsprojekt.

NIVA är en av Nordiska Ministerrådets tolv institutioner. I NIVA finns representanter från både internationella och nationella institut som bedriver arbetshälsa, bedömning, forskning och informationsspridning.

Läs mer om våra Internationella och nationella samarbeten och nätverk.

Relaterade nyheter om internationell samverkan

Inga publicerade inlägg.