1 träffar(sida 1 av 1)
  • Podcast

Lyssna på podcast om arbetsmiljön i grundskolan under coronapandemin

Skolarbetet fortsatte som vanligt, trots att ett nytt virus härjade i samhället. Hur påverkades egentligen grundskolans arbetsmiljö under coronapandemin? Lyssna på en diskussion kring resultaten från vår rapport Arbetsmiljön för grundskollärare under coronapandemin.