Femårskalas för myndigheten

Den sista dagen i augusti var det, förutom strålande solsken, dags att bjuda in till jubileum då myndigheten firade fem år.

1 juni 2018 startades myndigheten upp, och hade invigning på Gävle slott senare samma sommar. Torsdagen den 31 augusti var det dags för femårsjubileum. Arbetsmarknadens parter, representanter för företagshälsovården, myndighetsföreträdare, forskare politiker och tjänstemän från Regeringskansliet och förstås medarbetare på myndigheten inbjudna till Södra teatern på Mosebacke, där det minglades och gratulerades till de första fem åren och lyckönskades till en produktiv framtid.

Nya och gamla vänner kom för att fira

Vissa gäster var med på myndighetens invigning 2018, vissa är nya kontakter som knutits under åren.

Irene Jensen, professor vid Centrum för evidensbaserad praktik, Karolinska institutet, har varit med från myndighetens start, och var också på invigningen när det begav sig.

– Vi fanns där från början när Myndigheten för arbetsmiljökunskap tog över riktlinjerna för företagshälsovården. För oss kom ju myndigheten väl till pass, med samarbetet mellan forskare och myndighet. Vi har haft kontinuerliga uppdrag sedan dess, säger hon.

Generaldirektör Nader Ahmadi och statssekreterare Martin Andreasson.

Kommande satsningar

Generaldirektör Nader Ahmadi drog ner applåder när han nämnde de 52 rapporter som vi producerat hittills sedan 2018. Han fortsatte med att berätta om de kommande satsningarna; arbetslivskriminalitet, hot och våld i arbetslivet och arbetsmiljön för försvaret och poliser i yttre tjänst.

Håkan Olsson, ställföreträdande generaldirektör på Arbetsmiljöverket var en av jubiléets gäster.

–  Jag vill självklart vara med och fira Myndigheten för arbetsmiljökunskap, det är vår systermyndighet som vi har mest gemensamma beröringspunkter med, säger han.

Förutom generaldirektör Nader Ahmadi höll även medarbetare Camilla Wengelin, Kristina Alexandersson, professor vid Karolinska Institutet som var medlem i myndighetens insynsråd fram till 2022 och sedan medlem i kvalitetsrådet, och statssekreterare för jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsministern, Martin Andreasson tal där de hyllade myndighetens arbete.

Det fortsatta arbetet

Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör för Vård- och omsorgsanalys värdesatte chansen till gemensam kunskap.

– Jag tycker Myndigheten för arbetsmiljökunskap är en viktig och spännande myndighet, en stor del av de frågor ni arbetar med är samma frågor som vi hanterar, så för oss är ni en relevant och viktig instans. Det är också bra med ett gemensamt lärande för myndigheter.

Med löfte om att vi ska fortsätta samla in och sammanställa befintlig och pågående forskning, tillgängliggöra dem och göra egna utvärderingar och analyser som gagnar arbetsmarknadens parter, politiker och allmänheten i stort, i 50 år till, tackade Nader Ahmadi de närvarande för att de kom och firade med oss på Myndigheten för arbetsmiljökunskap.